Digiturunduse baasoskused müügitöötajale

Suur rõõm on kutsuda teid ühele populaarseimale koolitusele. See õppekavarühm on läbinud positiivselt Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri hindamise ja saanud kvaliteedimärgi. Kvaliteedimärk kinnitab, et selles õppekavarühmas pakutav õpe on aja- ja asjakohane ning õppijakeskne, koolitajad on eriala asjatundjad ning arendavad pidevalt ka oma õpetamisoskusi. 

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda laiapõhjalised teadmised ja oskused  tegutsemaks tänapäevases ärikeskkonnas, tehes edukat  müügitööd digiturunduse tööriistu  kasutades.

Sihtrühm:   Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased müügivaldkonna töötajad, kelledel on soov oma
teadmisi kaasajastada digiturunduse oskustega.

Koolituse läbinud õppija:

• Koostab digitaalse turunduse strateegia
• Viib läbi ühe digitaalse turunduskaampaania, arvestades
muuhulgas ka juriidilisi aspekte
• Loob liikuvate elementidega reklaami erinevatele
ekraaniformaatidele
• Kasutab vähemalt kahte digiturunduse tööriista müügitöö
toetamiseks

Koolituse toimumise ajad leiad koolitusekalendrist.

Koolitajad: 

Ülle Mugu

Andres Adamson

Koolituse maht: 160 ak/h
millest:
80 ak/h on auditoorne töö
32 ak/h on praktiline töö õppekeskkonnas
48 ak/h iseseisev töö, millele koolitaja annab tagasisidet

Ühe õppija koolituse maksumus: 1195 eurot + km. Kokku koos käibemaksuga  1457,90

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin

Meie koolitusel saab õppida nii klassis kui ka reaalajas veebi teel (zoom keskkond). Koolituse tunniplaan päevade kaupa saadetakse koolitusele registreerunutele. Õppepäevad algavad kell 10.00 ja kestavad kella 17.00-ni. Vahepeal on sirutuspausid.                        Digitaalsete õppematerjalide jagamiseks kasutame Google Drive kausta. Seetõttu on väga soovitav, et õppijal oleks olemas Google konto. Kui kasutate arvutit õppekeskkonda tulemiseks, on vaja arvuti, internetiühenduse, kaamera ja mikrofoni olemasolu.

Registreerige koolitusele

   
  Koolituse õppekava asub siin: Digiturunduse baasoskused müügitöötajale
   

  Koolituse tagasiside

  Anneli ja anonüümne õppija. Müügitöötaja baaskoolitus,  2023 juuni

  Koolitusel meeldis mulle koolitaja, õhkkond, õpetamise stiil, Koolitaja asjatundlikkus, toetav õpiatmosfäär, õppepäevade mõistlik korraldus. Koolituse õppekeskkond oli toetav ja positiivne ning meeldiv.  Koolitaja oli professionaalne ja äärmiselt armas inimene. Kõik oli tasemel. Info liikus kiiresti ja oli piisav.  Soovitan finantsoskuste teemat kas pikemale ajale planeerida või võtta materjali vähemaks. Õppekava oli hästi kokku pandud, piisavalt hariv ja põnev. Teemade valik oli lai.

  Katrin Noorkõiv. Müügitöötaja  baaskoolitus 2022 oktoober-november

  Väga super, et sain selle kursuse läbida. Õppisin just õigel ajal, sest sain tänu koolitusele uue töö. Koolitaja andis häid nippe ka eneseturunduseks- kuidas kandideerida ning kuidas koostada eristuvaid kandideerimise dokumente- CV ja motivatsioonikirja. Zoom õpe oli väga mugav – sain õppida paljudel päevadel kodus ning klassi õppepäevad olid ka toredad. Koolitaja oli toetav.

  Anu Avioja, Müügitöötaja baaskoolitus 2022 mai

  Tihe ja põhjalik koolitus,õppejõud oma ala parimad. Kõik on väga hea,olen väga rahul,koolitus muutis mu pilti müügitööst palju, see võiks olla müügiga tegelevates firmades olla kohustlikkus õppekavas nt.  Õppekava saab kasutada ka hiljem, oma töös või elus. Valdavalt avatud ja koostöövalmis.

  Mariann. Müügitöötaja baaskoolitus 2021 detsember 

  Meeldis väike seltskond, ülimalt personaalne lähenemine ja koolituse üldine ülesehitus. Ühelgi korral ei tekkinud mõtet, et midagi ei meeldi. Õppekeskkond üllatas oma kaasaegsuse ning oma kõikide hüvedega positiivselt. Ülle on ääretult sooja südamega inimene, kes suudab tekitada siira tunde, et õppija ning tema soovid on sellel hetkel kõige olulisemad ning aitab õppeprotsessi juhtida nii, et kõik osalejad saavad maksimaalset kasu. Supper oskus siduda õppeteemade näited õppijate valdkonnaga.  Õppekava mõnusalt laiahaardeline. Väikseses ettevõttes millega olen seotud on kõiki teemasid juba vaja läinud.

  Nadezda Ponomarenko, Maarja-Liis ja anonüümne õppija. 2021 november

  Koolitusel meeldis mulle õpilaste kaasamine õppeprotsessis, grupitööd, vaba olek ja suhtlemine, Zoomi kasutamise võimalus. Koolitaja, keskkond, ülesanded. Õpetajaja õpetamisstiil. Sain teadmised Digiturundusest. Antud juhul oli Zoom õppekeskkond, Väga rahul. Kogu info oli kogu aeg ilusti kättesaadav. Koolitus ja selle ajad olid hästi korraldatud.  Lisaks olid puhkepausid ja söögipaus väga hästi ajastatud. Suhtlemine oli mõnusalt pingevaba. Kiidan väga seda lahendust, et koolitaja on mõelnud ka kodusõppijaile, ning kogu protsess sai minu puhul läbi viidud Zoomis- isegi siis, kui osa õpilastest olid samal ajal klassiruumis. 🙂 . Õppekava oli hea, super, täpselt see, mida ootasin, enne kui koolitusele registreerisin.

  Katrin, N . Müügitöötaja baaskoolitus2021 juuli

  Õppekava oli mahukas,sisukas ja produktiivne. Sain palju uusi teadmisi ja tuletasin meelde vanu asju. Jõudu ja jaksu. minule kõik meeldis.

  Taimi Ostrat. Müügispetsialisti baaskoolitus 2020 mai-juuli

  Koolitaja programmi esitlus oli elav, pikitud kogemuslike näidetega, mis ilmestasid hästi kirjeldatud teemasid. Kogu koolitus erines täielikult varem kogetutest. Ei mingit stamp PowerPoint staatilist etlemist. Hästi heas voolavuses ja siduvuses esitatud mahukas materjal.
  Õppekeskkond oli sõbralik, töökas, heas rütmis ja huvi üleval hoidvas võtmes õpitöö.
  Kokkuhoidva ühise õpimeeskonna loomine koolitaja poolt on meistriklass omaette. Vajaliku materjali kättesaadavaks tegemine igal moel, nii paberkandjal kui kasulike viidete andmine. Operatiivsus, koolitaja enda teadmistepagas on mitmetahuline, vastuste saamine oli lihtne.
  Kui on võimalus koolitajate koolitusel sarnast toimivat õpimaterjali käsitlemist teistele edasi anda, tuleks koolituste üldisele kvaliteedile kasuks.
  Kui otsisin internetist vajaduspõhist koolitust, veenis mind ühe sarnase koolituse läbinu kommentaar, millele ise selle teekonna läbikäinuna, kirjutaksin kahe käega alla.

  Kristin Annask, Müügiesindaja koolitus 2018 Igasugused eelarvamused koolitusel õppimisega seoses kaovad väga kiiresti, sest koolitaja on suurepärane ja koolituse sisu oli väga hästi läbi mõeldud – palju teooriat toetavaid elulisi näiteid; avatud arutelud, et õpitust paremini aru saada; mängulisus.  Koolitusel ei olnud selliseid asju, mis mulle ei meeldinud. Õhkkond oli sõbralik, toetav ja julgustav. Koolitusel sain osaleda tänu Töötukassale, kuid koolituse leidsin ise googeldades ja valiku langetasin eelkõige õppijate tagasiside põhjal, milles ma pettuma ei pidanud. Müügiesindaja kursus Kaidi Heinla, Tartu õpperühm, 2015 Olen väga õnnelik, et mul õnnestus antud kursusele pääseda. Müügiesindaja kursus andis mulle palju teadmisi nii müügitööst kui ka üldisemalt. Näiteks nii juhtimise, tööõiguse kui ka psühholoogia alaselt. Väga suur rõhk antud kursusel on psühholoogial – kuidas olla parem inimene ja seeläbi parem töötaja ning müügiesindaja. Meeldis ka see, et meil olid väga vahvad ja kõige paremad kursusekaaslased – nii ägeda grupiga koos on hea õppida! Müügiesindaja kursus Raigo Liivrand, Tartu õpperühm, .2015 Müügiesindaja koolitusel sain kindlasti hea ülevaate antud töö olemusest ning ka laiema pildi tööelus toimuvast. kõik koolitajad olid oma ala professionaalid ja väga suure pühendumisega. Meeldis väga õppijakeskne lähenemine ja paindlik õppegraafik, mis võimaldas õppida nii, et ka muud tegemised tehtud saaksid. Müügiesindaja kursus  Anonüümsust sooviv õppija, Tartu õpperühm, 2015 Müügiesindaja koolitusel olid kõik väga super koolitajad – oskavad hästi õppijaid kaasata ja ka kõige rumalamatele küsimustele vastuseid anda. Meeldis ka see, et kursus oli väga praktiline ja oli palju näiteid elust. Mitte ükski päev ei tekkinud tunnet, et ei soovi minna tundi. Kui kõik koolitajad oleksid sellised ja annaksid endast 101%, oleks õppimine puhas rõõm. Müügiesindaja kursus  Marys Laas, Tartu õpperühm 2015 Koolitusel meeldis mulle head näited elust enesest. Olen koolitusega väga Rahul. Eriti meeldis, et puudutati ka teemat, kuidas kandideerida ja müügiesindajana tööturul edukas olla. Toomas oli väga värvikas ja särav koolitaja – tema loenguid oleksin isegi rohkem soovinud. Müügiesindaja kursus  Heli, Tartu õpperühm,2015 Koolitusel meeldis mulle aktiivne, eluline teemade käsitlus, oluliste teadmiste andmine (seaduste meelde tuletamine jne). Koolitusel oli kõik väga hästi paigas, soovin edu ja jaksu suurepäraaste koolituste läbiviimisel. Müügiesindaja kursus Teele, Tartu õpperühm, 2015 Koolitusel meeldis mulle eriti sõbralik ja tore koolitaja, väga lahedad koolituskaaslased, Ülle asjalik jutt ja huumor. Müügiesindaja kursus  Kadri, Tartu õpperühm, 2015 Koolitusel meeldis mulle erinevad ja väga huvitava stiiliga juhendajad ning paindlik õppegraafik ja põhjalikud materjalid. Kogu koolitus oli väga kaasahaarav ja meeldiv, võrreldes teiste koolitustega oli soov õppida. Müügiesindaja kursus  Filipp Bulgakov, Tartu õpperühm, 2015 Koolitusel meeldis mulle koolitaja positiivsus ja elukogemused, mis teevad temast ainulaadse inimese. Koolitaja Ülle on hea koolitaja, ta oskab inimestega suhelda, pannes neid kaasa rääkima, naerma, elama oma rolli sisse (ehtne ja reaalne müügiesindaja). Hindan väga tema avatust, julgust, paindlikkust ja tahet teha asju hästi või veel paremini. Müügiesindaja kursus  Anonüümsust palunud õppija, Tartu õpperühm, 2016 Koolitusel meeldis mulle pidev tagasisidestamine, palju näiteid elust enesest ilustamaks teooriat. Sellisel koolitusel võiks osaleda aastaringselt või koguni mitu aastat 🙂 Müügiesindaja kursus  Christina, Tartu õpperühm, 2016 Koolitusel meeldis mulle mõistev suhtumine ja ajakasutuse paindlikkus. Meeldis ka põhjalikud ja küllaldased materjalid ning koolitajate pädevus oma erialal. Kogu koolitus oli väga informatiivne ja põhjalik, sain rohkem uusi teadmisi kui oleksin osanud oodata. Soovitan seda koolitust ja Personalieksperti kõigile. Müügiesindaja kursus   Anonüümsust sooviv õppija, Tartu õpperühm, 2016 Koolitusel meeldis mulle mitmekülgne õppekava ja elulised näited antud erialal, praktilised läbitegemised ja õppematerjal. Müügiesindaja kursus  Keili Pindis, Tartu õpperühm, 2018 Soovin väga tänada Töötukassa kaudu saadud koolituse eest, mida viis läbi Personaliekspert Oü ja koolitaja Ülle Mugu. Väga teadmisterohke ja sisurikas koolitus ja muidugi 5+ tasemel koolitaja. Jäin väga rahule!

  Tallinna müügispetsialistid õpetajate päeva tähistamas

  Müügispetsialisti koolituse lõpetamine

  2021 aasta esimene müügispetsialistide lõpetamise päev

  2023 esimese poolaasta pidulik lõpetamine Kadriorus