Ülle Mugu

Täiskasvanute koolitaja 7 kutsetase
müügitöö | personalitöö | eesti keele õpe | koolitajate koolitus

Aastal 2013 – 2018 oli Ülle ka Äripäeva käsiraamatute kaasautor, koostades personalitöö ja töökeskkonna alase töö dokumendinäidiseid.

2023 – Aasta Andragoog 2023 eripreemia laureaat

2021 Tartumaa Aasta Koolitaja eripreemia laureaat

2021- Eesti Andragoogide Liit – tegevliige

2923 Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur HAKA – õppekavade hindamisekspert

Ülle Mugu portfoolio.

2017 Tallinna Ülikool, magistrikraad andragoogikas. Magistritöö teema: Vähenenud töövõimega täiskasvanute kogemused õppimisest

2011 Tartu Ülikool, magistrikraad haridusteadustes. Magistritöö teema: Tartu linna õpetajate enesetõhususe, läbipõlemise ja taustategurite seosed. http://dspace.ut.ee/handle/10062/19266

2007 Mainori Kõrgkool, rakenduslik kõrgharidus personalijuhtimises ja rakenduspsühholoogias. Diplomitöö teema: Tööstressi ja läbipõlemise võrdlevanalüüs töölistel ja ametnikel.

2019 – täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutse (kutsetunnistus nr. 152359)

 • personalijuhina (20 aastat)
 • koolitajana (12 aastat)
 • müügijuhina (10 aastat)
 • töökeskkonna spetsialistina (20 aastat)
 • personalijuhtimine.
 • töösuhteid reguleeriv seadusandlus
 • töökeskkond ja -tervishoid
 • tööstress ja läbipõlemine
 • kliendikogemuse juhtimise disain
 • kovisiooni juhendamine
 • müügitöö
 • täiskasvanute koolitajate koolitus
 •  

Koolituste tagasisidet saab lugeda siit.

Kevad 2014 Tööinspektsiooni poolt korraldatud koolitus “Töökeskkonnaspetsialistide ja väikeettevõtjate koolitus” . Koolitaja: Ülle Mugu

Tagasiside: koolitaja oli väga hea, loeng oli väga huvitav, ilmselgelt oli tegemist teemaga, millele tööandjad kõige vähem tähelepanu pööravad kuid tegelikult oli väga hariv ja vajalik loeng. Koolitus meeldis väga, sain palju uut ja huvitavat teada. Huvitav loeng üldharival teemal. Anti erinevaid soovitusi, kuidas ettevõttes toime tulla terviseedendusega ja tööstressiga.

Kevad 2014 Tallinna Linnavalitsuse poolt tellitud koolitus “Koosolekute juhtimine ja korraldamine. Koolitaja: Ülle Mugu

Tagasiside:  Meeldis koolitaja esinemisstiil: sain häid nippe, mida ise kasutada. Hea diktsioon ja mõtteselgus. Sorav, tunda kohe, et praktik, oma ala asjatundja. Palju näiteid elust ja oma kogemustes, need ilmestasid väga hästi koolitust. Selge, arusaadav, lektor oli pädev oma valdkonnas. Selge, positiivne, argumenteeritud, sain vastused kõikidele küsimustele. Koolitus kulges lihtsamalt keerulisema poole. Meeldis, et kõik oli täpselt ajakavas ja et koolitus lõppes ühise grupitööga, kus sai teooriat katsetada. Koolitus oli kompaktne ja eesmärgipärane, lektorit huvitav kuulata ja sümpaatne vaadata (mis on ka oluline!). Meeldis sümpaatne ja asjalik koolitaja. Särav lektor, palju praktilisi näiteid. Koolitus oli huvitav, lektor oli väga kaasahaarav. Koolitus oleks võinud natukene rohkem avaliku sektori spetsiifikast lähtuda kuid üldiselt sain hea teoreetilise raamistiku ja palju häid nippe edaspidiseks.

Töökeskkonna koolitus mai 2016,

Heikki Eskusson, kutseõpetaja.

Esmalt tänan veelkord toreda koolituspäeva eest! Vaatamata oma arvamusele, et tean palju sain hea kogemuse teie koolituse ülesehituse, läbiviimise ja kogemuste kohta. Elulised näited on need, mis selle teema huvitavaks ja põnevaks teevad ja kindlasti innustavad volinikke.

Anonüümsust sooviv õppija. Mai 2016

Tänan eilse väga selge ja ülevaatliku täiendkoolituse eest. Jäin väga rahule. Vanas ajast on meeles, et taolistel koolitustel käiakse vaid tunnistuse pärast. Ka Teie koolitusele tulin ainult tunnistuse järgi kuid endalegi üllatuseks sain hoopis meeldiva koolituse kogemuse ja päeva lõpuks unustasin tunnistuse hoopis ära.

Andres Adamson

Täiskasvanute koolitaja 5 kutsetase
veebidisain | vaimne tervis | jooga| fotograafia

Lõpetanud Tallinna Pedagoogilise ülikooli kunstiõpetaja kutsega.Andrese fotoloomingut on esitatud näitustel EestisLätisLeedus, Rootsis jm

Teinud graafilist disaini, raamatukujundusi ja fototöid meedia- ja
muudele ettevõtetele, eraisikutele, üritustele ja etendustele.
Töid on erakollektsioonides Eestis, Soomes, Rootsis, Itaalias,
Saksamaal, Venemaal, USAs.
Õpetab fotograafiat Pärnu Kunstikoolis ja koolitusettevõttes
Personaliekspert.

Pärnumaa  Aasta Koolitaja 2021 eripreemia laureat

Anonüümsust palunud õppijad Andres Adamsoni fotokoolitustelt 2017 – 2018

Koolitaja Andres oli täitsa pro. Meeldis professionaalsus, asjalikkus ja individuaalne lähenemine. Enne koolitus ma arvasin, et tean fotograafiast üsna palju ja teen ilusaid pilte. Koolitusel sain teada, et palju on veel avastada ja olen juba üsna lähedal ilusatele piltidele. Meeldis see, et lisaks fotograafia alastele teadmistele sain põhjaliku ülevaate ka  foto kompositsioonist.

Koolitus “Väärtustades vaimset tervist”  2018

Koolitaja Andres oli täiskasvanud õppijat toetav ning arvestav. Tugev rõhuasetus oli praktilistel ülesannetel – nende üle on küll hea meel. Õpetaja julgustas neid ülesandeid ka edaspidi praktiseerima. Aitähh suurepärase koolituse eest!

Õppija Ülle. Fotokoolitus 2017

Koolitaja Andres oli väga toetav ja arvestav, innustades ka õppijaid püüdlema parima tulemuse poole. Hea, et võin ka peale koolituse lõppu koolitaja Andrese poole pöörduda ja head nõu saada.

Signe Leht

Täiskasvanute koolitaja 5 kutsetase
eripedagoogika | kovisioon ! eesti keel mitte eestlastele

Lõpetanud Tartu Ülikooli 1987 a logopeedi ja eripedagoogina

Töökogemus: Logopeedina 15 aastat, eripedagoogina rohkem kui 20 aastat, koostanud riiklikke õppematerjale erivajadustega õpilastele.   Esinenud eripedagoogika valdkonda puudutavate ettekannetega hariduskonverentsidel Eestis ja Leedus. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Eesti keele õpetaja mitte eestlastele

2022-2023 – aasta õpetaja. 

Aastatel 2014 -2019 omanud eripedagoogi 8.kutsetaset.

2021 – täiskasvanute koolitaja 5. kutsetase

Eesti Eripedagoogide Liidu liige.

“Ma pole kunagi kohanud nii väheste teadmistega inimest, et ma poleks temalt midagi õppida saanud” (Galileo Galilei)

Tiiu Aavik

Täiskasvanute koolitaja 6 kutsetase
arvutikoolitused | individuaalne arvutiõpe

 

Haridus: Sisekaitseakadeemia haldusjurist,  arvutikasutamise kogemus juba üle 15 aasta. Läänemaa Aasta õppija 2020.

Viavorte oü looja ning koolitaja.

Annely Mängel

Täiskasvanute koolitaja 6 kutsetase
majandusarvestus| juhtimine | teenindus |

Peamisteks koolitusvaldkondadeks on juhtimisarvestus, esma- ja kesktasandi juhtimine ning organisatsioonisisene teeninduskogemus.
Hariduskäik:
• 2021 Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse instituut, rakenduslik kõrgharidus majandusarvestuses, cum laude. Lõputöö teema: Juhtimisarvestus- ja digitehnoloogiaalased koolitusvajadused Eesti väikestes tööstusettevõtetes.
• 2002 K-Instituutti (Espoo), Successful Store Management (Leadership, Marketing, Financial administration).
• 1994 Tartu Ülikool, magister, filosoofiateaduskonna eesti ja soome-ugri filoloogia eriala, kirjanduse haru.

Annely on töötanud üle kahekümne aasta kaubanduses juhina ja tunneb sügavuti juhtimise ning teeninduse erinevaid tahke ja olulisi nüansse. Annely on võtnud enda missiooniks juhtimisarvestuse kui digimuutuste eelduse rakendamise vajalikkuse teadvustamise ning ettevõtete juhtimisarvestusalaste teadmiste ja oskuste arendamise. Teise koolitussuunana peab ta oluliseks esma- ja kesktasandi motiveerivate juhtimisoskuste parandamist ning väärtuspõhise organisatsioonikultuuri kujundamise tähtsustamist.

Mari Jaanus

täisasvanute koolitaja

Koolitusteema: eesti keel teise keelena

Haridus: Tartu Ülikooli Narva Kolledž 

Eriala: eesti keel teise keelena
Töökogemus: eesti keele kui teise keele õpetaja 20 aastat
Eesti Haridustöötajate Liidu liige
MJ Keelestuudio juhatuse liige

Täiendkoolitus: Täiskasvanute koolitaja koolitus .