Personaliekspert OÜ õpekorralduse alused

1. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab:
1.1 Saates e-kirja Personaliekspert Koolitustele info@personaliekspert.ee

1.2. Helistades telefonil 58 43 9917

1.3. Täites registreerumisvormi meie veebilehel.

Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, isikukood, arve saaja aadress ja nimi.
1.4. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija e-posti aadressile.

1.5. e-õppe puhul palun saatke ka õppija nimi, isikukood ja õppija e-posti aadress.             Peale registreerumist saadab koolitusfirma õppijale e-kirja teel teate, et ta on arvatud täienduskoolituse õppegruppi ning saadame ka juhised õpperuumidesse kohalejõudmiseks.
2. Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval täienduskoolitusasutusse, siis arvatakse õppija koolituselt välja.

2.2. Õppija arvatakse koolituselt välja ka siis, kui tal esineb koolituselt puudumisi rohkem kui lubatud %.

2.3. Õppe jätkamine ja kursuse läbimine on võimalik alles siis, kui on peetud täiendavad läbirääkimised täienduskoolitusasutuse ja õppija vahel ning vajadusel koostame õppijale individuaalse õppekava.

3. Koolitusest loobumine
3.1.Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusel osaleda, siis on võimalik koolitusel osaleda järgmise koolituse ajal. Kui see ei ole võimalik, siis toimub tasutud koolituse tasu tagastamine järgmistel tingimustel:
3.1.1. Loobumisest teatamine rohkem kui 7 päeva enne koolituse toimumist – tagastame 100% koolituse tasust.
3.1.2. Loobumisest teatamine 2-5 päeva enne koolituse toimumist – tagastame 75 % koolituse tasust.
3.1.3. Loobumisest teatamine kuni 1 päev enne koolituse toimumist – koolituse tasu ei tagastata.

3.1.4. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teise kursuse eest tasumiseks.

3.1.5. Kui õppija on registreerinud ennast koolitusele ja kinnitanud enda osalemist ning samas ei ilmu kohale koolitusele ning ka ei teata enda mitte ilmumisest, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest.

4. täienduskoolituse eest õppetasust vabastamise ja õppetasu tagastamise tingimused ja kord

4.1. Koolituse eest tasumine
4.1.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel.

4.1.2. Arve väljastame e-kirja teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

4.1.3. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust kui ei ole juhiga ja/või raamatupidajaga kokku lepitud teisiti.

4.1.4. Koolitusfirmal on õigus mitte lubada koolitusele osalejat, kes ei ole koolitustasu tähtajaks tasunud. Kokkuleppel koolitusfirma juhiga on võimalik tasuda õppemaksu ka osade kaupa.

4.1.5. Personaliekspert OÜ koolituste õppemaks sisaldab ka õppematerjalide maksumust.

5. Soodustused.

5.1. Pakume soodustusi:

5.1.1. kui ühest ettevõttest osaleb 2 või rohkem õppijat – küsige personaalset  pakkumist

5.1.2. meie facebooki sõpradele – 5% koolituse maksumusest.

6. õppetasust vabastamine  

6.1. Õppetasust vabastamise otsustab koolitusasutuse juhatus ning sellekohase avaldusega palun pöörduge aadressil:  info@personaliekspert.ee
7. Õppetasu tulumaksutagastus

7.1. Tulumaksuseaduse järgi on koolituskulu õppija täienduskoolituses osalemise kulu:
7.1.1. kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning
7.1.2. kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on kutsestandardis kirjeldatud kutsealase kompetentsi saavutamine.

Erakool Personaliekspert Koolitused (Personaliekspert OÜ) on kõigi oma kodulehel nimetatud koolituste kohta esitanud majandustegevusteate (nr 170797).
Erakool Personaliekspert Koolitused paljud koolitused on seotud ka kutsestandarditega.
7.1.3. Kui õppija soovib kasutada tulumaksutagastuse soodustust, siis peab ta esitama erakoolile Personaliekspert Koolitused vastavasisulise teate.

8. Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused.

8.1. Erakool Personaliekspert Koolitused korraldab täiskasvanute tööalaseid täienduskoolitusi kõikjal Eestis nii avalike kui sisekoolitustena.

9. Meie avatud koolitused toimuvad järgmiste koostööparnerite juures:

Tallinna koolitused – Endla 4,  Tallinn

Tartu Koolitused – Ärihoone IV korruse seminariruum, Betooni 9 Tartu

Jõhvi koolitused – autokool Mewo õppeklass, Sompa 1 Jõhvi

Pärnu koolitused – Nooruse maja, Roheline 1 Pärnu

10. Koolituste kestvus
10.1. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (ak/h), kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

10.2. Erakoolil Personaliekspert Koolitused on õigus teha koolituste plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.

11. Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
11.1. Erakoolil Personaliekspert Koolitused on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata.

11.2. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel.

11.3. Koolituse ärajäämisel kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses.

12. Koolitusel osalemine  

12.1. Koolitusele palume tulla õigeaegselt. Meie koolitajad kasutavad tänapäevaseid täiskasvanutele suunatud kaasavaid õppemeetodeid, mis muudavad õppimise mõnusaks protsessiks.

12.2. Koolitustel on soovitav lülitada telefonid hääletule reziimile.

12.3. Koolitustel on keelatud luba küsimata filmida, lindistada ja pildistada.

13. Privaatsuspoliitika

13.1. Koolitusele registreerumisega kinnitab õppija, et on tutvunud  Personaliekspert OÜ privaatsuspoliitikaga, mis on leitav siin: https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/privaatsuspoliitika/

13.2. Peale igat koolitust palun saatke meile tagasiside, mille ankeet asub siin: https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/      Aidake meil muutuda veelgi paremaks!

Arendavaid ja põnevaid õppimise kogemusi soovides

Personaliekspert OÜ juhatus