Tervisliku vaimse töökoha disain organisatsioonis

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal teadmised ja oskused disainida organisatsioonis tervislikku töökeskkonda, mis vastab seaduse nõuetele ja headele praktikatele.

Sihtrühm: Personali- ja bürootöötajad, juhid, väikeettevõtjad ja teised inimesed, kes soovivad saada teadmisi ja oskusi, et kujundada tervislik töökoht.

Koolituse sisu: Tervishoid ja ohutus töökohal – seadusandluse üldnõuded. Psühhosotsiaalne ohutegur. Riskianalüüsi üldine korraldus.
Praktiline töö õppekeskkonnas: Töötajate kaasamine – küsitluste ja uuringute olemus ja läbiviimine. Küsimuste eesmärk ja tüübid. Riskianalüüsi sisendinfo kogumine.
Praktiline töö õppekeskkonnas: Töökiusamine- olemus ja ohjamise meetmed. Enesetõhususe uskumus ja selle toetamine. Tööstress ja läbipõlemine: olemus ja mõõtmine. Refleksioon ja suhtlemispüsühholoogia vaimse tervise teenistuses.
Praktiline töö õppekeskkonnas: Riskianalüüsi tegevuskava koostamine. Ohutusjuhendid ja nende koostamine. Tervisliku töökoha komponendid ja rakendamine organisatsioonis.
Praktiline töö õppekeskkonnas: Tegevused tervise edendamiseks
Tööaeg, töö ja puhkuse tasakaal – õiguslikud alused (töölepinguseadus ja töötervishoiu ja -ohutuse seadus). Füüsiline, vaimne ja sotsiaalne töökeskkond ja selle parendamise võimalused
töötaja tervise edendamine. Sotsiaalse vastutuse jagamine.

Koolituse läbinud õppija: 

● Koostab töökeskkonna psühhosotsiaalse töökeskkonna riskianalüüsi ja tegevuskava, mis tugineb seaduse nõuetele ja headele praktikatele
● Koostab ohutu töötamise juhendeid töötajatele psühhosotsiaalse töökeskkonna ohjamiseks
● Mõistab töölepinguseaduse ja töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõudeid tervisliku töökeskkonna kujundamiseks

Koolituse toimumise ajad leiad koolitusekalendrist.

Õppepäevad on kella 10.00 kuni 16.30. Õppida saab  nii klassis kui ka reaalajas veebi teel zoomis.

Koolitaja: Ülle Mugu

 

Koolituse maht:

64 ak/h
millest:
16 ak/h on auditoorne töö
32 ak/h on praktiline töö õppekeskkonnas
16 ak/h iseseisev töö, millele koolitaja annab tagasisidet

Ühe õppija koolituse maksumus: 432 eurot + km. Kokku koos käibemaksuga  527,04  eurot.

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin.

Registreerige koolitusele