Personalitöötaja baaskoolitus

Koolituse eesmärk:  Koolituse tulemusena on õppijal ülevaade personalitöötaja töö põhifunktsioonidest ja teadmised, kuidas tänapäevaselt läbi nende funktsioonide toetada organisatsiooni kasumlikkust.

Sihtrühm: Personali- ja bürootöötajad, juhid, väikeettevõtjad ja teised personalitööst huvitatud inimesed

Koolituse sisu: Personalitöötaja töö põhifunktsioonid. Kutse eetika põhimõtted. Standardi nõuded ametikirjadele. Personalitöö dokumentatsioon. Personaliarvestus. Töölepinguseadusest ja isikuandmete kaitse seadusest tulenevad nõuded töösuhetele. Uue töötaja saabumine organisatsiooni. Sisseelamisprogramm. Töötervishoiu ja -ohutuse seadusest tulenevad nõuded töösuhetele. Tööks vajalikud registrid ja andmekogud. Personalitöö dokumentide praktiline koostamine ja vormistamine. Koolitajapoolne tööde tagasisidestamine. Psühhosotsiaalse töökeskkonna mõõtmine ja kujundamise võimalused ja selle seos töötajate motivatsiooniga. Positiivse psühholoogia olemus ja rakendamise põhimõtted organisatsioonis. Töötajate arendamistegevuste korraldamine organisatsioonis. Täiskasvanute õppimise põhimõtted. Arenguvestlus kui koostöövestlus. Koolitusplaan. Personali värbamise ja valiku alused. Tänapäevased värbamise võimalused ja kanalid. Väärtuspakkumine. Tööandja bränding. Väljajuhatus kursusest. Kursuse jooksul kogunenud teemad, mis lähtuvad õppijate vajadustest.

Personalitöö valdkonna kutseandja on PARE. Rohkem infot siin:  https://pare.ee/taotle-kutset/taotle-kutset2/

Õpiväljundid: Koolituse läbinud õppija:
Tunneb personalitöötaja töö põhifunktsioone.
Koostab ametikirja, mis vastab standardi nõuetele.
Teab töötervishoiu korraldamise seadusest tulenevaid nõudeid organisatsioonile
Koostab ja analüüsib personalidokumente, mis on vajalikud töösuhete administreerimiseks, arvestades töölepinguseadusest ja isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid nõudeid töösuhetele.  Tunneb enesejuhtimise ja tööstressi ennetamise ja ohjamise võimalusi.     

Koolituse toimumise ajad leiad koolitusekalendrist.              

Koolitaja:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 80 ak/h     millest:
56 ak/h on auditoorne töö
8 ak/h on praktiline töö õppekeskkonnas
16 ak/h iseseisev töö, millele koolitaja annab tagasisidet

Koolituse hind: 825.- + km     Kokku koos käibemaksuga  990.-                     

Registreerige koolitusele

  Koolituse õppekava asub siin:Personalitöötaja baaskoolitus 06.04.2022  

  Õppepäevad kestavad 10.00 kuni 16.30

   

  Koolituse tagasiside

   

  Personalitöö koolitusel osalenud õppijate tagasiside:

  Pille Kattai (2021 Tallinna grupp)

  Hea koolitaja ja tema sisukad ettekanded. Teemad kenasti päevadesse jaotatud. Kõik oli ajakohane ja koordineeritud. Õppekava oli süsteemne ja hästi koordineeritud. Minu jaoks veidi pikad päevad ja õpilastest kolleege oleks võinud füüsiliselt rohkem kohal olla.  Õppekeskkond oli hea, keskendumist takistas pigem kuum ilm.

  Kelian Volkov (2021 Tallinna ja Zoomi grupp)

  Koolitus oli minu jaoks väga hariv, põhjalik ja kergesti hoomatav. Koolitaja suutis suurepäraselt kõiki teemasid sisse juhatada ja ilmestada. Koolitaja oli mõistlik, väga sõbralik ja innustas õppima – osalemine ei tundnud mitte kuidagi olevat mingisugune kohustus, vaid pigem meeldiv ja intelligentne arutelu tuttavatega. Koolitaja oli õppekeskkonna teinud väga mugavaks ja kaasavaks. Kuigi tegemist oli Zoomiga ja inimesi näost-näkku näha ei saanud, ei muutnud see kuidagi suhtlemist ebamugavaks – inimesed olid sõbralikud ja avatud ning tunne oli, et oleksin justkui klassiruumis kohapeal. Jällegi, ei ole millegi üle kurta – jäin nii kirjavahetuste, info kättesaadavuse ja suhtlemisega väga rahule. Hästi ülesehitatud, kergesti hoomatav ja õpilasi kaasav. Eriti meeldisid praktilised ülesanded, mida oli ka täiesti sobivas koguses.

  Riina Reinmets (2021 Tallinna ja zoomi õppegrupp)

  Koolitus oli väga ilusti üles ehitatud ja edastatav materjal selgesti mõistetav ning informatiivne. Jätkake samas vaimus! Midagi sellist, mis ei meeldinud, ei olnudki.

  Kadri-Liis Heina (2021 Tallinna ja zoomi õppegrupp)

  Koolitus oli väga hariv ja väga huvitav. Oleks olnud muidugi parem kui oleks saanud kontaktõppes osaleda, aga zoom oli ka toimiv. Kõik lubatu sai läbi võetud.

  Miina Tamm (Tallinna koolitus 2019)

  Sain koolitusest teada oma personalijuhilt. Ebameeldivaid seiku koolitusel ei olnud. Koolitus oli väga asjalik. Eriti meeldisid näited elust enesest. Need on need, mis jäävad meelde. Raamatuid saan kodus ka lugeda. Lektor oli oma ala ekspert. Loengud olid väga huvitavad ja sisutihedad.

  Pierre (Tallinna koolitus, 2019)

  Meeldis meeldiv õhkkond. kohvi ja küpsised. Pausid ja arutelud on head, aga siin tundsin, et võinuks intensiivsem olla. Osade teemade puhul oleks saanud kodus rohkem ette ära lugeda ja siis koha peal sellest arutada. Näiteks TLS. Enne kodus läbi lugeda ja siis tunnis seda käsitleda.

  Personaliekspert OÜ kommentaar: Aitähh, Pierre. Oleme alati muutumas paremaks ning arvestades Sinu tagasisidet on koolitaja muutunud metoodikat. Loodetavasti järgmised õppijad juba naudivad suuremat sisutihedust!

  Arina Grohotova (Tallinna koolitus, 2019)

  Ülle Mugu on suurepärane profesionaal oma valdkonnas. Teda oli väga huvitav kuulata ja kõik materjalid olid väga põhjalikud. Kõik oli hea. Ei saagi midagi ebameeldivat meenutada.

  Kerttu Murumäe (Tartu koolitus, 2019)

  Avatud suhtlus, toetav keskkond ,paindlik koolitaja. Koolituse sisu toodi õppijani arusaadavas keeles ja eluliste näidete abil. Personali eksperdi nime kohaselt sain tunda väga personaalset lähenemist.

  Personalitöö koolitus. Elli Savi /Tallinna koolitus, 2014:

  Tahan veel kord tänada väga sisuka ja konstruktiivse koolituse eest!
  Vaatamata koolituse lühidusele sain mina isiklikult enda jaoks palju uut ja
  kasulikku teada ning kindlama tunde asuda augustist uuele tööle.
  Meeldis ka hea vahetu kontakt, mis tekkis koolitaja ja koolitatavate vahel,
  see omakorda lõi pingevaba õhkkonna ja andis julgust küsida küsimusi, mis
  antud teemat kuulates tekkisid.
  Soovin edaspidiseks edu ja innukaid õpilasi!

  Personalitöö koolitus. Annika Jaaniks /Tallinna koolitus, 2014:  

  Tänan veelkord läbiviidud koolituse eest.
  Tunnen, et olen saanud rahkem kui loota julgesin. Lisaks kompaktsele ning ülihästi üles ehitatud loengule sain juurde enesekindlust ja julgust püüelda edasi tähtede poole ?