Sekretär-personalitöötaja baaskoolitus

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda sekretär-personalitöötajale vajalikud teadmised ja oskused ning tutvustada töölepinguseadusest tulenevaid nõudeid töösuhetele, organisatsioonikultuuri kujundamist ja dokumentide käsitlemise nõudeid.

Sihtrühm: Sekretärid, personalitöötajad, juhiabid.

Koolituse sisu: Kursuse eesmärgiks on saavutada Personalispetsialist kutsestandardi tase 5 järgmised kompetentsid: B.2.1., B.2.2., B.2.3., B.2.4., B.2.6., B.2.9 .

 • sekretäri töö olemus ja kutsestandard, eetika;
 • asjaajamise korraldamine ja dokumendihaldus;
 • ametikirjade liigid ja vormistamine;
 • klienditeeninduse alused;
 • arenguvestlused, koostöövestlused;
 • personalitöö;
 • isikuandmete kaitse seadus, isikuandmed töösuhetes;
 • töötervishoid dokumentatsioon sekretärile;
 • tööõigus – personalitöös vajaminevad dokumendid organisatsioonis;
 • Digiturundus sekretäri töös;
 • tööleping ja töökorralduse reeglid.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 64 ak/h, millest 48 ak/h on auditoorne ja 16 ak/h iseseisev töö

Koolituse õppekava: sekretär-personalitöötaja baaskoolitus

Ühe õppija koolituse maksumus: 650 eurot + km

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele