Klienditeenindaja-müügikonsultandi baasoskused

Koolituse eesmärgiks on anda baasteadmised ja -oskused töötamaks klienditeenindajana või müügikonsultandina 

Sihtrühm: klienditeenindaja-müügikonsultandi tööst huvitatud isikud

Koolituse sisu: Teenindaja roll. Teenindus olemus ja valdkonnad. Teenindaja eetika ja teeninduslikud kompetentsid. Teenindaja psühholoogiline heaolu. Eneserefleksiooni tööriistad.
Klienditeeninduse protsess. Kliendikontakti loomine, kliendi vajaduste väljaselgitamine. Probleemide lahendamine. Kontakti lõpetamine. Järelteenindus.
Müümise mudelid: kliendikeskne ja tootekeskne lähenemine. Kauba tutvustamine, ülesmüük ja lisamüük. Müügi sulgemise ehk closingu tehnikad.
Tulevikuoskused: Oskus kasutada tehisintellekti võimalusi töös. Keskkonnahoiu ja vastutustundliku ettevõtluse alased oskused, roheoskused. Oskus käituda energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt
Praktikum. Suhtlemispsühholoogia teeninduses: kliendi vajaduste välja selgitamine kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise erinevaid tehnikaid. Kliendikontakti positiivne lõpetamine.
Kliendi pretentsioonide lahendamine vastavalt seadusele ja ettevõtte sisesele korrale. Kaubandusvaldkonna õigusaktide rakendamine.
Digivahendid teeninduses ja müügitöös. Müügipakkumiste koostamise erinevad võimalused. Hinnakujunduse põhimõtted. Teenindus- ja müügitöötaja finantspädevuse ülesanded. Müügitehnikate rakendamine. Kliendisuhete loomine ja hoidmine. Turunduse, müügi ja teeninduse seosed ja erinevused.

Koolituse läbinud õppija: 

• oskab luua ja hoida kliendisuhteid;
• kasutab erinevaid müügitehnikaid müügiprotsessis;
• järgib hinnakujunduse põhimõtteid ja nõudeid.
• lähtub oma töös tulevikoskuste põhimõtetest (roheoskused, energiat ja ressursse säästvalt, jäätmeid vähendavalt, tehisintellekti kasutavalt)

Koolituse toimumise ajad leiad koolitusekalendrist.

Õppepäevad on kella 10.00 kuni 16.30. Õppida saab  nii klassis kui ka reaalajas veebi teel zoomis.  

Koolitaja: Ülle Mugu

Annely Mängel

Koolituse maht:

120 ak/h
millest:
40 ak/h on auditoorne töö
40 ak/h on praktiline töö õppekeskkonnas
40 ak/h iseseisev töö, millele koolitaja annab tagasisidet

Ühe õppija koolituse maksumus: 485 eurot + km. Kokku koos käibemaksuga 591,70  eurot.

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin

Registreerige koolitusele