Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus – vali õppimine reaalajas veebis või klassis!

Suur rõõm on kutsuda sellele koolitusele  koolitajaid. Koolitus on väga heaks toeks kutseeksamiks valmistumisel. Täiskasvanute koolitaja kutset annab välja täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon  ANDRAS, rohkem infot siin.

Vastastikuse sobivuse korral on lõpetajatel võimalus hakata meie koostööpartneritena tööle.

Lisaboonusena pakume ka individuaalse mentorluse ja praktika võimalust. 

Koolitusel kasutame tõenduspõhist lähenemist kombineerituna  näidetega igapäevasest praktikast. Kõik õppijad saavad individuaalse tagasiside õpingutele ning koostavad enda professionaalse arengu plaani.

Meil on pigem väikesed õpperühmad ning igal õppijal on võimalik saada individuaalset tuge ja nõustamist. Õpiteekonna juhtkoolitajaks on  andragoog ja 7.kutsetasemega täiskasvanute koolitaja Ülle Mugu, kelle tagasisidet on võimalik lugeda siit. Lisaks on koolitusel kaasatud ka kaaskoolitajatena haridusvaldkonna tippspetsialistid.

Koolituse eesmärk: Koolituse sihtgrupiks on koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ning mõtestada.

Sihtrühm:  Koolituse sihtgrupiks on koolitajad, kelledel on soov kaasajastada ja mõtestada enda oskusi või minna taotlema  täiskasvanute koolitaja kutset.

Koolituse sisu: Koolituse koostamise aluseks on võetud Täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsestandardis kirjeldatud  kompetentsid:
B.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine, B.2.2 Õppeprotsessi läbiviimine, B.2.3 Õppeprotsessi analüüs ja hindamine, B.2.5 Professionaalne enesearendamine

Täiskasvanukoolituse põhiprintsiibid. Andragoogika olemus.
Täiskasvanuõpet reguleeriv seadusandlus. Täiskasvanute koolitaja tööks vajalikud õigusaktide üldine ülevaade. Kutsekoda ja kutsestandard. Eetika koolitaja töös. Õppeprotsessi ettevalmistamine . Õpperühma õpivajaduste väljaselgitamine. Õppekava koostamine ja koolituse planeerimine.
Koolituse sisu ettevalmistamine. Õppematerjalide ja -vahendite koostamine, valimine, kohandamine ja uuendamine. Autoriõigused. Täiskasvanud õppija olemus ja eripära. Vähenenud töövõimega täiskasvanud õppija õppeprotsessis. Tagasiside andmine ja saamine. Õpiväljundite saavutamise hindamine. Õppeprotsessi läbiviimine. Õppijate toetamine õpieesmärkide seadmisel. Õppekeskkonna kujundamine. Grupiprotsessid ja nende suunamine. Keerukad olukorrad koolitustel ja toimetulek nendega. Enda tegevuse hindamine õppeprotsessis. Koolitaja psühholoogiline heaolu ja tööstressiga toimetulek, läbipõlemise ennetamine. Eneserefleksiooni olemus, eesmärk ja tööriistad. Koolitusprotsessi juhtimine organisatsioonides. Läbirääkimised tellijaga. Müük ja turundus koolitusvaldkonnas. Koolitaja isikubränd.
IKT vahendid õppeprotsessis. Portfoolio ja õppematerjalide loomine veebis.

Õpiväljundid.  Koolituse läbinud õppija:

• Koostab õppekava, mis vastab seaduse nõuetele
• Kujundab täiskasvanute koolitajana koolitusel keskkonna, mis toetab täiskasvanute õppimist
• Kasutab koolitajana oskuslikult digivahendeid
• Kirjeldab enda kogemust koolitajana endeseanalüüsi vormil
• Teab erinevaid müügi ja turunduse võimalusi koolitaja töös.

 

Koolituse toimumise ajad leiad meie koolituskalendrist.

Koolitajad: Signe Leht,   Ülle Mugu

Koolituse maht: 160 ak/h  millest:
72 ak/h on auditoorne töö
8 ak/h on praktiline töö õppekeskkonnas
80 ak/h iseseisev töö, millele koolitaja annab tagasisidet

Ühe õppija koolituse maksumus: 1200  eurot + km.  Kokku koos käibemaksuga hind:  1464  eurot

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele

   Koolituse õppekava asub siin: Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus

   

  Koolituse tagasiside

   

  Siin avaldame väljavõtte meie koolitusel osalejate tagasisidest.

  Tiina Saar, veebruar – mai 2020 Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus, Tartu grupp

  Tean Ülle Mugut ühiste koolitusprojektide läbi ja seetõttu olin veendunud, et Ülle Mugu on parim valik :). Mulle meeldis vastuvõtt, meeldib juhendamine ja tunnustamine, alati sain vastused, meeldis veebiõpe. Õppisin palju juurde uut ja kinnitasin olemasolevaid teadmisi. Koolitus aitas tervenisti läbida edukalt kutseeksam.
  Koolitusel oli kõik oli piisavalt hea. Võibolla oleks võinud mõned tunnid varem teha? Natuke pikk ooteaeg oli vahepeal, aga selle tingis covid-19 ja teadmatus planeerimisel. Aga otseselt ei olnud midagi, mida ei meeldinud.
  Aitäh Üllele, et oli koguaeg olemas ja avatud, seda ka kriisi ajal 🙂 Ülle Mugu on väga tugev andragoog ja väga toetav koolitaja.

  Peeter Mänd, veebruar – mai 2020 Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus, Tartu grupp

  Koolitusel meeldis mulle personaalne lähenemine. Minu tagasiside koolituse õppekeskkonnale:
  “tänu” Coronale veelgi vaheldusrikkam kui tavapärane. Minu tagasiside koolituse korraldajale (kirjavahetus, info kättesaadavus, suhtlemine): kõik oli väga ok, mailid, dokumendid serveril, FB grupp, kõik ok.

  dets 2019 kuni veebruar 2020 õppegrupp Tallinn:

  Suur tänu, et sain palju tuge kutseeksamiks ette valmistamisel. Meie õppimise teekond oli super ning kogu õppegrupp ja koolitaja Ülle toetav ning julgustav.

  Märts 2019 õppegrupp Tartu:

  Meile meeldis kõige enam koolitaja ise, teised õpilased ja tekkinud atmosfäär. Ei meeldinud mõned igavad (aga muidugi olulised) osad :). Koolitaja Üllest toetavamat ja pädevamat koolitajat on raske leida. Hea oli õppida oma valdkonna kõrgprofessionaalilt.

  Fotol 2021 aasta esimesed koolitajate koolituse lõpetajad.

  Õppetöö turvaliselt klassiruumis