Kas hea spetsialist on alati ka hea juht?

Tööjõu uuringu OSKA andmetel on juhtide osatähtsus tööelus on kasvanud. Eesti Juhtimisvaldkonna uuring (2021)  toob esile juhtide kvaliteedi olulisuse, sest  majandusliku mõõtme (kasum)  kõrvale on lisandunud sotsiaalne mõõde (sh inimestest hoolimine). Juhtimises on üha enam vaja arvestada sellega, et töö sisu ja vorm on muutunud ja see on viinud ka töötajate käitumise ja ootuste teisenemisele. […]

Loe edasi
Ettevõtte koolituse eelarve – kas kulu või investeering?

  Töömaastik on muutunud ja konkurentsivõime säilitamiseks on vajalik pidevalt ennast täiendada läbi koolituste ja täiendõppe. Enam ei piisa pelgalt kunagi koolist saadud tunnistustest. Hoolimata tõsiasjast, et juhin ise koolitusorganisatsiooni, tekib ka minul küsimus: kas koolituste peale kulutatud raha on tööandja jaoks n.ö. „raisatud“ raha, või on tegu hoopis kasuliku investeeringuga enda töötajate ja firma […]

Loe edasi