Psühhosotsiaalne ohutegur – mis on ja kuidas toime tulla?

Mis on psühhosotsiaalne ohutegur? Töötervishoiu ja -ohutuse seaduse § 91  kohaselt on psühhosotsiaalne ohutegur: õnnetus- või vägivallaohuga töö, ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine tööl, töötaja võimetele mittevastav töö, pikaajaline töötamine üksinda ja monotoonne töö ning muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud tegurid, mis võivad mõjutada töötaja vaimset või füüsilist tervist, sealhulgas põhjustada tööstressi (www.riigiteataja.ee ). […]

Loe edasi