Väärtustades vaimset tervist

Koolituse eesmärk on anda õpetaja ametis stressiga toimetulemiseks ja enesejuhtimise parendamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Koolitusel kasutatakse miniloenguid, mis  vahelduvad praktiliste harjutustega, mille  tulemusel on õppijatel  stressiga toimetulemiseks ja enesejuhtimise parendamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Sihtrühm: õpetaja ametikohal töötavad õpetajad

Koolituse sisu:

 • Miniloengud stressi ja läbipõlemise tekkepõhjustest ja sümptomitest.
 • Tööstressi mõõtmine organisatsioonis ja ennetavate-leevendavate tegevuste kavandamine.
 • Stressi vähendamiseks ja juhtimiseks vajalikud hoiakud.
  • Kehastress – pinged, nendest tekkivad probleemid.
  • Kehatöö – füüsilised liikumised, treeningasendid, nende turvaline ja eesmärgipärane rakendamine.
 • Stressi väljendumine hingamises.
  • Töö hingamisega – põhimõtted, reeglid, rakendamine.
  • Stress meele tegevuses – töö meelega, keskendumisvõime, meditatsioon.
 • Tegevuste tasakaalustamine/kompenseerimine, vastandtegevused.

Lektorid:  Ülle Mugu ja Andres Adamson

Koolituse maht: 16 ak/h (2 õppepäeva)

Koolituse õppekavaVäärtustades-vaimset-tervist_õppekava

Ühe õppija koolituse maksumus: 139 eurot + km

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele