Projekti eesmärk ja tulemused:

Projekti tegevuste eesmärgiks on anda õpetajatele teadmised ja oskused, sellest kuidas luua ja hoida vaimselt tervet ja turvalist õpikeskkonda, kasutada olukorrale sobivaid suhtlusviise ja lahendada distsipliiniprobleeme ning jälgida, hinnata ja väärtustada oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist ning ennetada läbipõlemist.

Projekti raames läbiviidud koolituste tulemusena teavad õpetajad, kuidas luua ja hoida vaimselt tervet ja turvalist õpikeskkonda, kasutada olukorrale sobivaid suhtlusviise ja lahendada distsipliiniprobleeme. Koolituse läbimisel oskavad osalejad jälgida, hinnata ja väärtustada oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist ning ennetada läbipõlemist, teavad kuidas töötada stressiolukorras ning oskavad ära tunda stressi ilminguid ja mõistavad stressi tekkepõhjusi. Osalejad õpivad kasutama lihtsamaid hingamisharjutusi ja teavad nende rakendamise põhimõtteid.

Koolituse nimi: Väärtustades vaimset tervist

Õppe maht: 16 ak/t

Koolituse sihtgrupp:  EHISE järgi õpetaja ametikohal osalise või täiskoormusega töötavad õpetajad

Õppe alustamise tingimused: Õpetajate valmisolek enesearenguks

Koolituse teemad:

  1. päev

Õpikeskkonna osapooled ja nende ootused ning vajadused.

Vaimne ja füüsiline õpikeskkond ja nende koosmõju.

Suhtlemispsühholoogia vaimse tervise teenistuses.

Stressi tekkepõhjused ja sümptomid. Tööstressi mõõtmine ja toimetuleku viisid individuaalsel ja organisatsiooni tasandil.

Läbipõlemise etapid ja ennetusmeetmed.

Stressi vähendamiseks ja juhtimiseks vajalikud hoiakud.

2. päev

Kehastress – pinged, nendest tekkivad probleemid. Kehatöö –füüsilised liikumised, treeningasendid, nende turvaline ja eesmärgipärane rakendamine.

Stressi väljendumine hingamises. Töö hingamisega –põhimõtted, reeglid, rakendamine.

Koolituse läbinud õppija:

1) Teab, kuidas luua ja hoida vaimselt tervet ja turvalist õpikeskkonda,

2) Oskab kasutada olukorrale sobivaid suhtlusviise ja lahendada distsipliiniprobleeme

3) Oskab jälgida, hinnata ja väärtustada oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist ning ennetada läbipõlemist.

4) Teab kuidas töötada stressiolukorras, oskab ära tunda stressi ilminguid. Analüüsib oma töist käitumist ja teeb kindlaks, mis põhjustab stressi teket ning enesekontrolli kaotust.

5) Mõistab stressi ja läbipõlemise tekkepõhjusi, analüüsib stressirohket olukorda: kus ja miks ilmneb stress ja enesekontrolli kaotus? Valib olukorrale sobivad suhtlusviisid.

6) Oskab kasutada harjutusi stressi vähendamiseks. Oskab hoolitseda oma tervise, vaimse ja füüsilise tasakaalu eest.

7) Praktiline: kehatöö põhimõtted (oskab turvaliselt rakendada lihtsaid harjutusi kehapingete vähendamiseks)

8) töö hingamisega – oskab lihtsamaid harjutusi ja teab nende rakendamise põhimõtteid

9) töö tähelepanu ja keskendumisega: teab lihtsaid harjutusi ja nende rakendamise põhimõtteid

Koolitajad: Ülle Mugu (tööpsühholoog ja andragoog) ja Andres Adamson  (joogaõpetaja ja –terapeut)

Kontakt: Projektijuht Nele Punnar

projekt@personaliekspert.ee

Koolituste toimumise ajad:

27. – 28. 08. 2019  Broneeritud

29. – 30. 08. 2019  Broneeritud

17. – 18. 09. 2019  Broneeritud

19. 09 ja 7. 10. 2019  Broneeritud

8. – 9. 10.2019  Broneeritud

17.10  ja 31.10.2019  Broneeritud

30. 10 ja 6.11.2019  Broneeritud

2.11 ja 16.11. 2019  Broneeritud

Projekt on lõppenud! Suur tänu kõikidele, kes aitasid kaasa projekti õnnestumisele!

Huvi  korral võta ühendust projekt@personaliekspert.ee ja leiame just Teie organisatsioonile sobivad kuupäevad.