Töökeskkonna täiendkoolitus 8 h

Koolituse eesmärk anda ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes.

Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse.

Koolituse sisu:

  1. Töökeskkonnaalase tegevuse korraldamine
  2. Töötajate ohutusalane juhendamine, selleks vajalik dokumentatsioon.
  3. Töökeskkonna sisekontroll.
  4. Töötajate tervisekontroll. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine.
  5. UUS!  01.01.2019 kehtima hakanud TTOS  uued nõuded töökeskkonna korraldamisele.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 8 ak/h

Koolituse õppekava: Töökeskkond 8 h

Ühe õppija koolituse maksumus: 89 eurot + km

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele