Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete ja töökeskkonnaspetsialistide väljaõppekoolitus 24 h-

NB! Olemas ka e-õppena

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Õppe tulemusena oskab õppija korraldada ettevõttes töökeskkonna ja –ohutuse alast tegevust ning tunneb valdkonna õigusaktide nõudeid.​

Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

Koolituse sisu:
Õppepäev:

  1. teema: ÜLDSÄTTED
  2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
  3. teema: TÖÖLEPINGUSEADUSEST TULENEVAD NÕUDED
  4. teema: RISKIANALÜÜS
  5. UUS!  01.01.2019 kehtima hakkav TTOS – koolitusel käsitletakse  seadusemuudatusi ja uusi nõudeid töökeskkonna korraldusele.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 24 ak/h

Koolituse õppekava: Töökeskkond 24h

Ühe õppija koolituse maksumus: 135 eurot + km

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele