Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

Koolituse eesmärk:  Koolituse tulemusena tunneb õppija personalitöö olemust ja dokumentatsiooni nõudeid.

Sihtrühm: Personali- ja bürootöötajad, juhid ja teised personalitööst huvitatud inimesed

Koolituse sisu: 

Personalitöö olemus ja funktsioonid organisatsioonis.

Tööturunäitajate kogumine. Juhtimisarvestus personalitöös.

Personalitöö dokumentatsioon. Personaliarvestus.  Töölepinguseadusest ja isikuandmete kaitse seadusest  tulenevad nõuded töösuhetele.

Õpiväljundid. Koolituse läbinud õppija:

  • Tunneb personalitöö olemust.
  • Teab töölepinguseadusest ja isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid nõudeid töösuhetele

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 16 ak/h

Koolituse hind: 240.- + km

Koolituse õppekava: Personalitöö väljaõppe intensiivkursus.docx

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele