Personalitöö dokumentatsioon sh tööõigus ja tervisliku  töökoha kujundamine

Suur rõõm on kutsuda teid ühele populaarseimale koolitusele meie koolituskalendris. Sellel koolitusel annab pikaaegse töökogemusega ja personalitöö alase kõrgharidusega personalijuht, koolitaja ja andragoog,  Ülle Mugu  tänapäevased  teadmised ja praktilised näited töösuhete administreerimisest. Ülle on teinud kaastööd  Äripäeva kirjastuse Personalitöö käsiraamatutele, koostades dokumendinäidiseid. Neid on võimalik saada ka koolitusel endale näidisteks.  Põhjalikult käsitleme organisatsiooni vaimse töökeskkonna temaatikat – sh tööstressi ja läbipõlemise ohjamise ja ennetamise võimalusi.

Koolitusel kasutame tõenduspõhist lähenemist kombineerituna  näidetega igapäevasest praktikast.

Koolituse eesmärk:  Koolituse tulemusena on õppijal baasteadmised tööõigusest ja personalitöös vajaminevatest dokumentidest: millised on seadusandlusest tulenevad nõuded. Õppijal on valmisolek kujundada tervislik töökeskkond sh mõõta ja kavandada parendustegevusi vaimse töökeskkonna parendamiseks.

Õppekava koostamise alus: Personalispetsialisti kutsestandard tase 5, Kompetents  B.3.1 Töösuhete haldamine,        tegevusnäitaja 2. Koostab tegevusriigi nõuetest lähtuvad personaliarvestuse dokumendid.  Kompetents B.3.2 Tervisedenduse korraldamine ja tööturvalisuse tagamine,    tegevusnäitaja 1. Korraldab tööandja peamiste kohustuste täitmise töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas.

Sihtrühm:  Personalitöötajad, -spetsialistid, juhid, juhiabid ja teised huvilised

Koolituse sisu:     Personalitöö olemus ja selle administreerimise nõuded. Töölepinguseaduse nõuded töösuhetele.
Isikuandmete kaitse seadusest tulenevad nõuded töösuhetele.  Töötervishoiu- ja ohutuse seadusest tulenevad nõuded organisatsioonile. Organisatsiooni “vabatahtlik” personalitöö dokumentatsioon: koolitusdokumendid, arenguvestlused jm.  Vaimne tervis, psühhosotsiaalsed ohutegurid (tööstress, läbipõlemine, töökiusamine jne)  organisatsioonis: mis need on, kuidas mõõta ja mida ette võtta?

Õpiväljundid.   Koolituse läbinud õppija:
• Teab töölepinguseaduse ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduse olulisemaid nõudeid personalialase dokumentatsiooni korraldamisel
• Hindab riskianalüüsi käigus psühhosotsiaalseid ohutegureid ja kavandab meetmeid parendustegevusteks.

Koolituse toimumise ajad leiad koolitusekalendrist.

Koolitaja:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 24 ak/h auditoorne õpe, sh praktiline töö õppekeskkonnas 4 ak/h

Koolituse hind: 390.- + km   Kokku koos käibemaksuga: 468 eurot

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele

  Koolituse tagasiside

   

  Personalitöö koolitusel osalenud õppijate tagasiside:

  Anni Pärnaste  (Tallinn ja Zoom koolitus 2022) 

  Olen väga rõõmus, et sain sellele koolitusele. Nii heal koolitusel ma ei olegi osalenud- vaatamata sellele, et osalesin peamiselt zoomis, tundsin ennast õppegrupi aktiivse liikmena. Koolitaja kaasas ja andis vastused kõikidele küsimustele ja suunas ka edasi uurima ja lugema. Sain ka praktilisi dokumendinäidiseid, millega alustada uuel töökohal.

  Miina Tamm (Tallinna koolitus 2019)

  Sain koolitusest teada oma personalijuhilt. Ebameeldivaid seiku koolitusel ei olnud. Koolitus oli väga asjalik. Eriti meeldisid näited elust enesest. Need on need, mis jäävad meelde. Raamatuid saan kodus ka lugeda.  Lektor oli oma ala ekspert. Loengud olid väga huvitavad ja sisutihedad.

  Pierre (Tallinna koolitus, 2019)

  Meeldis meeldiv õhkkond. kohvi ja küpsised. Pausid ja arutelud on head, aga siin tundsin, et võinuks intensiivsem olla. Osade teemade puhul oleks saanud kodus rohkem ette ära lugeda ja siis koha peal sellest arutada. Näiteks TLS. Enne kodus läbi lugeda ja siis tunnis seda käsitleda.

  Personaliekspert OÜ kommentaar: Aitähh, Pierre. Oleme alati muutumas paremaks ning arvestades Sinu tagasisidet on koolitaja muutunud metoodikat. Loodetavasti järgmised õppijad juba naudivad suuremat sisutihedust!

  Arina Grohotova (Tallinna koolitus, 2019)

  Ülle Mugu on suurepärane profesionaal oma valdkonnas. Teda oli väga huvitav kuulata ja kõik materjalid olid väga põhjalikud. Kõik oli hea. Ei saagi midagi ebameeldivat meenutada.

  Kerttu Murumäe (Tartu koolitus, 2019)

  Avatud suhtlus, toetav keskkond ,paindlik koolitaja. Koolituse sisu toodi õppijani arusaadavas keeles ja eluliste näidete abil. Personali eksperdi nime kohaselt sain tunda väga personaalset lähenemist.

  Fotol: hübriidõpe Tallinna õppeklassis.