Personalispetsialisti baaskoolitus

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda personalitööks vajalikud teadmised ja oskused. Tutvustada meetmeid sisekommunikatsiooni parendamiseks ja töötajate motiveerimiseks. Personalispetsialisti koolituse läbinu saavutab tunnustatud Personalispetsialist kutsestandardi 5. taseme kompetentsid (osaliselt).

Sihtrühm:  hetkel töötavad ja tulevased personalitöö valdkonna töötajad, alustavad ettevõtjad.

Koolituse sisu: Kursuse eesmärgiks on saavutada personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused ning Personalispetsialisti kutsestandardi tase 5 järgmised kompetentsid: B.2.1., B.2.3., B.2.4., B.2.5., B.2.6., B.2.10.

B.2.1 Personalitöö korraldamine
B.2.2 Personalijuhtimise alase sisekommunikatsiooni korraldamise toetamine
B.2.3 Töötajate motiveerimine ja tasustamine
B.2.4 Töösuhete administreerimine ja personaliarvestus (töölepinguseaduse ja töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuded töösuhetele)
B.2.6 Töötajate arendamine ja hindamine
B.2.9 Inimeste juhtimine

Koolitusel käsitleme ka muudatusi 01.01.2019 kehtima hakanud seadusandluses. TTOS ja isikuandmete kaitse seadus.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 56 ak/h, millest 48 ak/h on auditoorne õpe ja 8 ak/h on iseseisev praktiline töö

Ühe õppija koolituse maksumus: 650 eurot + km

Koolituse õppekava: Personalispetsialisti baaskoolitus

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele