Müügiesindaja intensiivkursus

Koolituse eesmärgiks on anda nii hetkel töötavatele kui ka tulevastele müügiesindajatele tugev teadmiste pagas professionaalse müügiesindajana töötamiseks. Koolituskursuse läbinu saavutab riiklikult tunnustatud Müügikorraldaja kutsestandari 5. taseme kompetentsid, mis võimaldavad tööle asuda müügikorraldajana, müügiassistendina, teenindusjuhina, vahetuse vanemana, teenindaja-administraatorina ja muul müügivaldkonda kuuluval töökohal.

Sihtrühm: hetkel töötavad ja tulevased müügiesindajad või müügivaldkonna töötajad*, alustavad ettevõtjad.

*Koolitusele on oodatud nii varasema töökogemusega kui ka ilma müügialase kogemuseta õppijad- meie koolitajad kohandavad vajadusel koolituse sisu ja materjale vastavalt varasemale kogemusele ja õppijate taustale.

Koolituse sisu: Kursuse eesmärgiks on saavutada müügiesindaja tööks vajalikud teadmised ja oskused ning Müügikorraldaja kutsestandardi tase 5 järgmised kompetentsid: B.2.1., B.2.3., B.2.4., B.2.5., B.2.6., B.2.10.

B.2.1. Klienditeeninduse korraldamine
B.2.3. Müügitöö korraldamine
B.2.4. Juhendamine ja juhtimine
B.2.5. Suhtlemisoskus
B.2.6. Meeskonnatöö oskus
B.2.10. Tööohutus-, töötervishoiu- ja turvanõuete järgmine.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 88 ak/h (millest 56 ak/h auditoorne ja 32 ak/h iseseisev töö)

Koolituse õppekava: müügiesindaja õppekava 2017

Ühe õppija koolituse maksumus: 917 eurot + km

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele