Müügiassistendi baaskoolitus

Koolituse eesmärk: müügiassistendil on ülevaade korrektsest andmehaldusest, müügiprotsessi assisteerimisest ja juhtimisest ning vajalikest  töö üldistest põhimõtetest. Õppija on harjutanud  reaalseid töövõtteid, mis tagavad edukuse.

Sihtrühm: hetkel töötavad ja tulevased müügiassistendid; müügivaldkonna töötajad, alustavad ettevõtjad.

Koolituse sisu:

 • erialane arvutikasutamine ja andmehalduse põhimõtted;
 • dokumendihaldus müügitöös sh müügipakkumiste, saatedokumentide, maksedokumentide jm koostamine;
 • klienditeeninduse alused;
 • müügiprotsessi assisteerimine ja juhtimine;
 • müügipsühholoogia;
 • suhtlemisoskused müügiassistendi töös;
 • turunduse alused;
 • sise- ja väliskommunikatsioon müügitöös;
 • ohutu töökeskkond – töötervishoiu nõuded;
 • õigusaktid müügiprotsessis;
 • erinevad lepingutüübid müügiassistendi töös (TLS, VÕS);
 • ametikeel, õigekiri;
 • teenindusstandard;
 • mõjutamis- ja läbirääkimise oskused müügiassistendi töös;
 • toimetulek keeruliste klienditüüpidega, kliendikaebuste lahendamine.

Õpiväljundid. Koolituse lõppedes õppija:

 • Oskab teha müügiassistendi tööd vastavalt seadusandlusele, müügiprotsessist tulenevatele nõuetele ja heale tavale.
 • Teab müügiassistendi töö olemust ja kujunemist.
 • Oskab vormistada enamlevinuid müügi- töös kasutatavaid dokumente.
 • Oskab kasutada müügiassistendi töös vajaminevaid arvutiprogramme
 • Teab müügipsühholoogia põhitõdesid ja oskab suhelda erinevate klienditüüpidega.
 • Tunneb olulisemaid töötervishoiu ja –ohutuse nõudeid, mida peab teadma müügiassistendi töös.
 • Teab müügiprotsessi etappe ja nende kvaliteedi tagamise võimalusi.
 • Tunneb müügiassistendi töös vajaminevaid seadusandluse nõudeid.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 134 ak/h (millest 80 ak/h auditoorne ja 54 ak/h iseseisev töö)

Koolituse õppekava: müügiassistendi baaskoolitus õppekava

Ühe õppija koolituse maksumus: 1250 eurot + km

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele

Koolituse tagasiside

Käthy, Müügiassistent. Tartu õpperühm, 02.02 – 14.03.2018 Koolitus ületas minu ootused. Arvasin, et tulen lihtsalt “kuulan, mida räägitakse”, aga selgus, et tegime ise palju asju kaasa ja nii oli toredam õppida. Väga praktiline koolitus. Nüüd on kohe julgem minna tööle 🙂