Fotograafia alused

Koolituse eesmärgiks on anda fotograafi alusoskused, kasutamaks neid põhitöö täiendamiseks ja/või valmistada ette edasist fotograafi kutseoskuste omandamist.

Sihtrühm: alustavad ettevõtjad, tulevased fotograafid, fotograafiat kasutavad muu elukutsega töötajad.

Koolituse sisu:

 • Portfoolio loomine, reklaamimine, turundamine;
 • Eelduste loomine näidistöödeks ja nende fotografeerimine;
 • Enesearendamine fotograafias;
 • Töö lähteülesannete seadmine, kooskõlastus ja analüüs;
 • Töö tellijaga suhtlemine, tema vajaduste ja eesmärkide kaardistamine;
 • Erialaterminoloogia ja fototehnilised põhimõtted;
 • Fotografeerimine;
 • Erinevad kompositsioonid;
 • Digitaalne töövoog (digital workflow);
 • Võttejärgne töö;
 • Pilditöötlus.

Lektorid:  Andres Adamson

Koolituse maht: 98 ak/h, millest 48 ak/h on auditoorne õpe,  50 ak/h on iseseisev praktiline töö

Koolituse õppekava:  Fotograafia-baaskoolitus

Ühe õppija koolituse maksumus: 1250 eurot + km

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele

Koolituse tagasiside


Anonüümsust palunud õppija Fotokoolituselt (2017) Koolitaja Andres oli täitsa pro. Meeldis professionaalsus, asjalikkus ja individuaalne lähenemine. Enne koolitus ma arvasin, et tean fotograafiast üsna palju ja teen ilusaid pilte. Koolitusel sain teada, et palju on veel avastada ja olen juba üsna lähedal ilusatele piltidele. Meeldis see, et lisaks fotograafia alastele teadmistele sain põhjaliku ülevaate ka  foto kompositsioonist.

Õppija Ülle (aprill 2018) Andres Adamson on väga pühendunud kunstnik ning suudab nakatada ka õppijaid edasi arenema ja nägema võimalusi teha parimaid fotosid. Sain kõikidele oma küsimustele vastused ja koolitaja lubas enda poole pöörduda ka peale koolitust – super! Nii on mul ka professionaalne tugi ja võrgustik olemas peale koolituse lõppu.