Tööandjad ja töötajad on uut töötervishoiu ja -ohutuse seadust (TTOS) oodanud kaua. Hetkel kehtivas TTOS-is on nii tööandja kui ka töötaja poolt vaadates palju aegunud ja tööandjale asjatut halduskoormust seadvaid nõudeid. Olen ka ise teinud mõnda töökeskkonna alast dokumenti (paberit) ainult paberi enda pärast, tööinspektori rõõmuks. Selline olukord on ebamõistlik ja vastuolus TTOS-i tegeliku eesmärgiga – kaitsta töötajat. Tööohutuse alasel tegevusel ettevõttes on õige eesmärk – töötaja peab lahkuma õhtul töölt sama tervena, kui ta…
oktoober 23, 2018
Motivatsioonikiri on müügikiri. Sa müüd ideed, et Sinu palkamine on hea mõte ja oled valmis ja võimeline ettevõttele kasumit teenima. Müügis kehtib põhimõte, et enne müügipakkumise tegemist (=motivatsioonikirja kirjutamist) tehakse kindlaks kliendi (=tulevase tööandja) vajadused. Tööandja esitab tavaliselt oma vajadused ehk ootused uuele töötajale tööpakkumise kuulutuses (Kandidaadilt ootame…). See osa on motivatsioonikirja kirjutamisel tähtsaim osa, sest selles saad teada, mida sinult oodatakse. Kui loed tööandja ootused läbi ja analüüsid neid ja leiad et sul on…
september 28, 2018
  Töömaastik on muutunud ja konkurentsivõime säilitamiseks on vajalik pidevalt ennast täiendada läbi koolituste ja täiendõppe. Enam ei piisa pelgalt kunagi koolist saadud tunnistustest. Hoolimata tõsiasjast, et juhin ise koolitusorganisatsiooni, tekib ka minul küsimus: kas koolituste peale kulutatud raha on tööandja jaoks n.ö. „raisatud“ raha, või on tegu hoopis kasuliku investeeringuga enda töötajate ja firma arengu suunas? Enim-esinenud argumendid koolituste vastu: Koolitatud töötaja võib lahkuda töölt ja ei kasuta tööandja kinni makstud koolitustest saadud teadmisi…
september 28, 2018